Bộ Thẻ Học Âm Vần Tiếng Anh

Giới Thiệu

  • 306 Thẻ
  • 44 Ngữ âm, 212 Vần tiếng Anh
  • Thẻ cứng
  • Kích Thước: 6,3cm x 8,8cm
  • Cán 2 mặt chống thấm.
  • Giọng Mỹ 100%
  • 2000+  Từ vựng
  • Bộ Thẻ Học Âm Vần Tiếng Anh là bộ thẻ duy nhất dạy phát âm không cần phiên âm trên thị trường.

Đơn giá: 

650,000

copyright © 2021 CARDLISH.COM

Call Now

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram