Đăng bởi: Craig Tran, trong 

Học Tiếng Anh Mà Không Biết Cái Này ... Khốn Đốn Là Phải

Bộ Thẻ Âm Vần Tiếng Anh >>

Nơi mọi từ vựng bắt đầu.

Đời học sinh rất cực nhọc cho những ai không biết cách học, hay còn gọi là học vẹt. Học vẹt cách học thuộc lòng, học mà không hiểu, không phân tích được, không áp dụng được. Học vẹt thực chất là điều rất đau khổ, nhàm chán, vô vị vì bạn học trước quên sau, bạn luôn luôn hồi hộp vì sợ mình quên bài. Mà cho dù bạn có nhớ được đi nữa thì bạn chẳng nhận được giá trị gì với kiến thức của bạn, ngoại trừ được điểm cao. 

Chuyện kể rằng ngày xưa có ông Lương Thế Vinh được nổi danh là người thông minh của đất Việt. Có lần sứ tàu sang thăm đất Việt rồi thách đố người Việt cân con Voi. Chắc hẳn các bạn cũng hiểu thời xưa làm gì có cái cân nào đủ lớn để có thể cân được con Voi. 

Ông Lương Thế Vinh đã sai người dẫn con Voi xuống thuyền, rồi ông đánh dấu mực nước trên thuyền. Sau đó, ông cho dẫn Voi lên và cho khuân đá xuống thuyền cho tới khi thuyền chìm xuống tới vạch mà ông đã đánh dấu. Lúc ấy ông lại sai người khuân đá lên bờ và cân từng viên đá đó. Cộng lại đó chính là sức nặng của con Voi. Ông đã mang kiến thức toán học của ông ra áp dụng làm rạng danh đất Việt.

Thực sự có rất nhiều việc trên đời này nếu mình không biết chia nhỏ ra thì khó lòng mà hoàn tất được.

Học tiếng Anh cũng tương tự như thế, nếu mình không biết cách chia nhỏ cách chữ dài ra đọc, thì bạn sẽ học cực khổ cả đời. 

Tôi lấy ví dụ khi học tiếng Anh bạn gặp chữ 

“Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis”

Bạn sẽ phát âm như thế nào? Đó là chữ có thật được biết là dài nhất trong từ điển Oxford.

  • Bạn có thể khó quá bỏ qua.
  • Bạn có thể nhờ Google đọc cho bạn nghe.
  • Bạn cũng có thể làm theo cách Lương Thế Vinh cân Voi. Chia nhỏ ra để phát âm.

“Pneu-mo-no-ul-tra-mi-cro-scop-ic-sil-ic-o-vol-ca-no-co-ni-o-sis”

Nhưng làm sao để có thể chia chữ dài ra để phát âm?

Qua cách chia tách âm tiết giờ bạn có thể học tiếng Anh một cách khoa học chứ không còn phải học vẹt như trước đây.

Video trên cách chia chữ thành âm tiết để học dễ hơn. Cách chia âm tiết đó cộng với cách nhận dạng âm qua mặt chữ trong bộ thẻ học Âm Vần Tiếng Anh của Cardlish, bạn sẽ dễ dàng để học bất kỳ từ vựng nào trong tiếng Anh mà không cần từ điển.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2022-2024 CARDLISH.COM
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram